Komunikacja systemu - ENGO Controls

MAPA
KOMUNIKACJI

STEROWANIE W SIECI ZigBee: komunikacja poprzez bramkę EGATEZB. Zdalne sterowanie systemem możliwe za pomocą aplikacji mobilnej ENGO Smart.

Wybierz sposób komunikacji

Standard
Wi-Fi
ZigBee

Seria urządzeń standardowych wykorzystuje komunikację przewodową lub bezprzewodową 868 MHz. Urządzenia tej linii nie łączą się z Internetem, a więc nie możemy ich obsługiwać za pomocą aplikacji.

Urządzenia z tej serii łączą się z aplikacją ENGO Smart za pomocą Wi-Fi 2,4GHz. Zdalne sterowanie odbywa się za pośrednictwem chmury Tuya, więc do prawidłowego działania urządzenia te nie potrzebują bramki internetowej. Aby zachować poprawność działania, wymagany jest w domu stabilny Internet z dobrym zasięgiem Wi-Fi.
Komunikacja regulatorów z listwą/urządzeniem grzewczym odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo na częstotliwości 868 MHz

Urządzenia z serii ZigBee komunikują się z aplikacją ENGO Smart za pomocą bramki internetowej EGATEZB, która z Internetem łączy się za pomocą Wi-Fi 2,4GHz.

W takim razie dlaczego jest potrzebna bramka?

Otóż w urządzeniach z serii ZigBee reguły i zależności między pracą sprzętu domowego zapisują się w bramce EGATEZB (a nie w chmurze), co zwiększa stabilność systemu.

Główne zalety systemu ZigBee to:

• niezawodność
• niskie zużycie energii
• natychmiastowy dostęp
• możliwość zwiększenia zasięgu przez stosowanie repeaterów

Komunikacja regulatorów z listwą/urządzeniem grzewczym odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo za pomocą sieci ZigBee.

Wybierz sposób komunikacji


Seria urządzeń standardowych wykorzystuje komunikację przewodową lub bezprzewodową 868 MHz. Urządzenia tej linii nie łączą się z Internetem, a więc nie możemy ich obsługiwać za pomocą aplikacji.

Urządzenia z tej serii łączą się z aplikacją ENGO Smart za pomocą Wi-Fi 2,4GHz. Zdalne sterowanie odbywa się za pośrednictwem chmury Tuya, więc do prawidłowego działania urządzenia te nie potrzebują bramki internetowej. Aby zachować poprawność działania, wymagany jest w domu stabilny Internet z dobrym zasięgiem Wi-Fi.
Komunikacja regulatorów z listwą/urządzeniem grzewczym odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo na częstotliwości 868 MHz

Urządzenia z serii ZigBee komunikują się z aplikacją ENGO Smart za pomocą bramki internetowej EGATEZB, która z Internetem łączy się za pomocą Wi-Fi 2,4GHz.

W takim razie dlaczego jest potrzebna bramka?

Otóż w urządzeniach z serii ZigBee reguły i zależności między pracą sprzętu domowego zapisują się w bramce EGATEZB (a nie w chmurze), co zwiększa stabilność systemu.

Główne zalety systemu ZigBee to:

• niezawodność
• niskie zużycie energii
• natychmiastowy dostęp
• możliwość zwiększenia zasięgu przez stosowanie repeaterów

Komunikacja regulatorów z listwą/urządzeniem grzewczym odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo za pomocą sieci ZigBee.