Pravila privatnosti - ENGO
ENGO logo

Pravila privatnosti

KOMPANIJE POD POSLOVNIM IMENOM ENGO CONTROLS S. C. U PSZCZYNA (43-200), Górnośląska 3E, koji ima poreski identifikacioni broj (NIP): 6381846397 i Poljski poslovni registarski broj (REGON): 389921661

Termini korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeće značenje:

 1. Politika Privatnosti – potrebno je razumene oaj dokument, tj Politika privatnosti je na snazi kod ENGO CONTROLS S. C. in Pszczyna.
 2. Kontroler ličnih podataka (PDC) – fizičko ili pravno lice, javni organ, jedinica ili drugi entitet, koji nezavisno ili zajednički određuje svrhe i metode obrade ličnih odataka, odnosno u ovom slučaju ENGO CONTROLS S.C. in Pszczyna (43-200), Górnośląska 3E, koji ima poreski identifikacioni broj (NIP): 6381846397 i Poljski broj poslovnog registra (REGON): 389921661
 3. GDPR – Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 of 27 Aprila 2016 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, ukidanjem Direktive 95/46/EC (Opšti podaci Uredbe o Zaštiti).
 4. Lični podaci – podaci o identifikaciji ili identifikovanom fizičkom licu (“podaci subjekta”); fizičko lice koje je moguće identifikovati direktno ili indirektno, naročito pomoću identifikatora kao što su njegovo ime, prezime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili fiše faktora specifičnih za njegov fizički, fiziološki genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.
 5. Obrada – operacija ili skup operacija koje se izvršavaju nad ličnim podacima ili skupovima podataka, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje evidentiranje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje ili promena, pronalaženje, savetovanje, upotreba, otkrivanje, širenje ili stavljanje na raspolaganju na drugi način, podudaranje ili kombinovanje, ograničenje, brisanje ili uništavanje.
 6. Korisnik – svako fizičko lice koje posećuje veb lokaciju ili koristi jednu ili više usluga ili funkcija opisanih u ovoj Politici Privatnosti.

  Ovaj dokument ima za cilj da pokaže kako se sve informacije o korisnicima veb stranica prikupljaju, obrađuju i koriste. Garantujemo da sve informacije u vezi korisnika koji koriste naše veb stranice koristimo u skladu sa obavezujućim zakonskim propisima.
 1. Podaci o rukovaocu ličnih podataka

Ljubazno Vas obaveštavamo da je PDC vaših ličnih podataka ENGO CONTROLS S.C. sa sedištem u Pszczyna (43-200), Górnośląska 3E, koji ima poreski identifikacioni broj (NIP): 6381846397 i Poljski broj poslovnog registra (REGON): 389921661, u daljem tekstu PDC. Možete kontaktirati PDC na sledećoj adresi: Pszczyna (43-200), Górnośląska 3E, e-mail: office@engocontrols.com.

 1. Svrha i pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka

Lični podaci svih korisnika naših veb stranica, uključujući i IP adrese i druge informacije prikupljene “kolačićima”, obrađuju se u sledeće svrhe:

1) Da bi se preduzele mere na zahtev nosioca podataka, pre zaključenja sporazuma, Vaši lični podaci će se obrađivati na osnovu člana 6(1)(b) opšte uredbe o zaštiti podataka, ako to učinite putem kontakt obrasca dostupnog na veb lokacijiPDC-a.

2) U slučaju bilo koje druge obrade ličnih podataka, kako bi se odgovorilo na poslati upit putem obrasca za kontakt koji je dostupan na veb lokaciji PDC-a, Vaši lični podaci će se obrađiati ako ste dali saglasnost za takvu obradu, a pravni osnov za takvu obradu podataka će biti član 6(1)(a) Opšte Regulacije zaštite podataka.

 1. Datoteke kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb lokacija čuva na uređaju korisnika interneta. Na svakoj veb stranici PDC-a, kao i drugi entiteti, koriste kolačiće, odnosno male tekstualne datoteke instalirane na računaru, telefonu, tabletu ili drugom uređaju korisnika koji pregledava veb stranicu. Može ih čitati naš sistem, kao i sistemi koji pripadaju drugim entitetima čije usluge koristimo ( npr Google, Facebook). Na našoj veb stranici imamo takozvani Facebook klizač koji Vam omogućava da “lajkujete”našu stranicu dok koristite još uvek veb stranicu. Međutim, da bi se to dogodilo moramo koristiti kolačiće koje je obezbedio Facebook.
Kolačići izvršavaju mnoge funkcije na veb lokaciji, uključujući između ostalog:

a) uticaj na procene i performanse Vaše upotrebe veb stranice – kolačići se koriste da veb lokacija efikasno funkcioniše i omogućavaju Vam korišćenje funkcija dostupnih na veb lokaciji, što je između ostalog, moguće pamćenje podešavanja između poseta na veb stranici. Omogućavaju efikasno kretanje po veb stranicama i pojedinim podstranicama;

b) stanje posete – kolačići često čuvaju informacije o tome kako posetioci koriste veb sajt, na primer koje podstanice najčešće koriste. Takođe omogućavaju prepoznavanje grešaka prikazanih na nekim postanicama. Stoga kolačići koji se koriste za čuvanje takozvanog “stanja posete” pomažu u poboljšanju usluge i udobnosti pregledavanja stranica i održavanju stanja posete – ako se kupac prijavi na svoj panel, tada kolačići omogućavaju održavanje posete. To znači da ne morate ponovo unusiti svoje korisničko ime ili lozinku, svaki put kada idete na drugu podstranicu, što Vam olakšava upotrebu veb stranice na udoban način;

c) kreiranje statiskite – kolačići se koriste za analizu načina na koji korisnici koriste veb stranice ( koliko ih poseti veb stranicu, koliko dugo borave na njoj, koji sadržaj ih najviše zanima itd.) To omogućava stalno poboljšavanje veb stranica i prilagođavanje njenim željama.
Da bi smo pratili aktivnost ili kreirali statistiku, koristimo Google alatke, kao što su Google Analitika, pored izveštaja o statistici korišćenja, Google analitika takođe može da pomogne korisniku da prikaže relevantni sadržaj u Google uslugama (npr. u Google pretraživaču) i širom mreže, zajedno sa nekim gore opisanim kolačićima;

Ono što je važno, sadržaj datoteka kolačića ne omogućava identifikaciju korisnika, a kolačići se ne koriste za obradu ili čuvanje Vaših ličnih podataka. Mehanizam kolačića se ne koristi za prikupljanje bilo kakvih informacija o korisnicima.

Za Vašu udobnost, veb lokacija koristi kolačiće i slične tehnologije za prilagođavanje veb lokacije potrebama korisnika i u statističke svrhe interneta. Ljubazno Vas obaveštavamo da imate mogućnost da svoj veb pretraživač konfigurišete tako da u potpunosti ili delimično onemogućuje skladištenje kolačića . Efekat promene može biti gubitak mogućnosti korišćenja određenih funkcionalnosti Veb sajta.

Ispod će te pronaći uputstvo o tome kako onemogućiti kolačiće u zavisnosti od pretraživača:

Google Chrome
Kliknite na meni (gornji desni ugao) u okviru Podešavanja >Prikaži napredna podešavanja. U odeljku ” Privatnost” kliknite na dugme ” Podešavanje sadržaja”.

Internet Explorer 6.0 i 7.0

U meniju pretraživača (gornji desni ugao): Alatke Tools > Internet Opcije > Privatnost, Sajtovi. Pomoću klizača podesite nivo i potvrdite promenu sa “OK”

Mozilla Firefox
U meniju pretraživača: Alatke > Opcije >Privatnost. Aktivirajte polje Firefox: “koristiće korisnička podešavanja”. Kolačići se aktiviraju potvrđivanjem polja “Prihvati kolačiće”.

Opera
U meniju pretraživača: Alatke > Preference > Napredno. Kolačići se aktiviraju potvrđivanjem polja “Kolačići”.
Safari
U padajućem meniju Safari izaberite “Preference” i kliknite na ikonu “Safari”. Ovde izaberite novo sigurnosti u području “Prihvati datoteke kolačića”.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti

Ako se Vaši lični podaci obrađuju uz Vaš prstanak, imate pravo da ih povučete u bilo kom trenutku.

Da bi ste povukli pristanak, samo pošaljite e-mail na sledeću adresu:
rodo@engocontrols.com, ili kliknite na link naveden na kraju svake poruke.Istovremeno, želimo da istaknemo da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

 1. Zahtev za davanje ličnih podataka

Davanje Vaših ličnih podataka je dobrovoljno, međutim u nekim slučajevima je neophodno da bismo mogli da ispunimo Vaša očekivanja u pogledu korišćenja našeg kontakt obrasca navedenog na našoj veb stranici.

 1. Automatsko donošenje odluke i profilisanje

Ljubazno Vas obaveštavamo da ne donosimo automatske odluke, uključujući one zasnovanje na profilisanje.

 1. Primaoci ličnih pdataka

Primaoci Vaših ličnih podataka su PDC i predstavnici PDC-a ovlašćeni za obradu ličnih podataka, uključujući posebno entitet koji pruža uslugu hostinga e-mail-a, nazwa.pl sp. z o.o. Krakow Mieczysława Medweckiego 17, do PDC-a.

 1. Transferi ličnih podataka u treće zemlje

Ljubazno Vas informišemo da se Vaši lični podaci ne prenose izvan evropskog ekonomskog parlamenta.

9. Period čuvanja ličnih podataka

Period čuvanja Vaših ličnih podataka zavisi od svrhe i pravne osnove obrade:
a) što se tiče obrade Vaših podataka u svrhe koje proizilaze iz legitimnih interesa koje PDC sprovodi, odnosno direktnog marketinga, u skladu sa članom 6(1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, Vaši lični podaci će se obrađivati sve dok ne izvršite progovor o obradi Vaših ličnih podataka u svrhu takvog marketinga

b) ako se Vaši podaci obrađuju u svrhu prižanja elektronskih usluga u skladu sa članom 6 (1) (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka, PDC će čuvati Vaše podatke do ograničenja bilo kakvih garancija ili zahteva za garancijom, a najmanje 5 godina od početka godine koja sledi nakon finansijske godine u kojoj su operacije, transakcije ili postupci konalno okončani, otplaćeni, namireni ili zastareli,

c) što se tiče Vaših ličnih podataka u svrhu slanja komercijalnih podataka, sve dok se Vaš pristanak na obradu ličnih podataka ne povuče.

 1. Pravo na ulaganje žalbe

Ako se utvri da obrada Vaših ličnih podataka krši odredbe Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da uložite žalbu nadzornom telu.

 1. Prava subjekta čiji se lični podaci obrađuju

Ljubazno Vas obaveštavamo da u skladu sa važećim zakonom imate pravo da pristupite, ispravite ili izbrišete svoje lične podatke – u slučajevima naznačenim u odredbama člana 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka. U slučajevima pomenutim u članu 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da ograničite obradu svojih ličnih podataka. U slučajevima naznačenim zakonom, takođe imate pravo da uložite prigovor na obradu ličnih podataka. U slučajevima kada se obrada zasniva na pristanku ili sporazumu, takođe imate pravo da prenesete svoje lične podatke.

 1. Bezbednost ličnih podataka

Uveravamo Vas da PDC obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonskim odredbama, uključujući posebno u skladu sa odredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27 aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EU ( Opšta uredba o zaštiti podataka). PDC sprovodi analize rizika konstantno da bi procenio rizik svojstven obradi podataka i primenio odgovarajuće mere – kao što su šifrovane veb lokacije PDC-a i bilo kakve veze kako bi s eovaj rizik sveo na minimum. Naša veb lokacija ješifrovana korišćenjem SSL sertifikata koji služi za potvrdu vlasnika veb lokacije i za šifrovanje komunikacije između korisničkog veb pretraživača i servera. Pored toga, PDC je sproveo mere kako bi osigurao odgovarajući nivo bezbednosti, uključujući poverljivost. Prilikom procene rizika od zaštite podataka, PDC je uzeo u obzir rizike povezivanja sa njegovom obradom ličnih podataka, uključujući slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmenu, neovlašćeno otkrivanje ili neovlašćeni pristup ličnim podacima koji se prenose, čuvaju ili obrađuju na bilo koji drugi načim i uzimaju u obzir odgovarajuče mere za sprečavanje njihovih posledica.

 1. Završne odredbe
  1. Po pitanjima koja nisu regulisana ovom Politikom Privatnosti, primenjivaće se odredbe o zaštiti ličnih podataka.

  NAPIŠITE NAM