Системна комуникация - ENGO

КАРТА НА
КОМУНИКАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ В ZigBee МРЕЖАТА: комуникация през EGATEZB хъб. Възможност за дистанционно управление на системата чрез мобилното приложение ENGO Smart.

Изберете метода за комуникация

Стандарт
Wi-Fi
ZigBee

Устройствата от серията Стандарт използват жична или безжична на 868MHz комуникация. Устройствата от тази серия не могат да бъдат свързвани с интернет, тоест не можем да ги управляваме през приложението.

Устройствата от тази серия се свързват с приложението ENGO Smart директно с Wi-Fi на 2,4 GHz . Отдалеченото управление се осъществява през облака Tuya, така че тези устройства не се нуждаят от интернет хъб, за да работят правилно. В домакинството е необходима стабилна интернет връзка с добър обхват на Wi-Fi сигнала, за да се гарантира правилната работа.
Комуникацията на контролерите с клемна шина / устройство може да бъде жична или безжична на 868 MHz.

Устройствата от серия ZigBee, комуникират с ENGO Smart приложението, чрез EGATEZB интернет хъб, който се свързва с интернет, посредством 2.4GHz Wi-Fi.

Тогава защо е нужен хъб?

При устройствата от серия ZigBee, правилата и взаимодействието между тях, се съхраняват в хъба EGATEZB (освен в облачен сървър), което повишава стабилността на системата.

Основните предимства на ZigBee системата са:

• надежност
• ниска електрическа консумация
• незабавен достъп
• възможност за увеличаване на обхвата използвайки репитери

Комуникацията на термостатите с клемна шина/устройство се извършва жично или безжично, чрез ZigBee мрежата.

Изберете метода за комуникация


Устройствата от серията Стандарт използват жична или безжична на 868MHz комуникация. Устройствата от тази серия не могат да бъдат свързвани с интернет, тоест не можем да ги управляваме през приложението.

Устройствата от тази серия се свързват с приложението ENGO Smart директно с Wi-Fi на 2,4 GHz . Отдалеченото управление се осъществява през облака Tuya, така че тези устройства не се нуждаят от интернет хъб, за да работят правилно. В домакинството е необходима стабилна интернет връзка с добър обхват на Wi-Fi сигнала, за да се гарантира правилната работа.
Комуникацията на контролерите с клемна шина / устройство може да бъде жична или безжична на 868 MHz.

Устройствата от серия ZigBee, комуникират с ENGO Smart приложението, чрез EGATEZB интернет хъб, който се свързва с интернет, посредством 2.4GHz Wi-Fi.

Тогава защо е нужен хъб?

При устройствата от серия ZigBee, правилата и взаимодействието между тях, се съхраняват в хъба EGATEZB (освен в облачен сървър), което повишава стабилността на системата.

Основните предимства на ZigBee системата са:

• надежност
• ниска електрическа консумация
• незабавен достъп
• възможност за увеличаване на обхвата използвайки репитери

Комуникацията на термостатите с клемна шина/устройство се извършва жично или безжично, чрез ZigBee мрежата.