Конфигуратор - ENGO

ИЗБЕРЕТЕ
ПРОДУКТИТЕ ЗА ВАШИЯТ ТИП ОТОПЛЕНИЕ

Стъпка с 4

ИЗБОР НА
СВЪРЗАНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗБОР НА
ТИП ОТОПЛЕНИЕ

Искате ли да изберете допълнителни продукти ENGO Smart?

Промяна на режима:

Инсталатор/монтажник
Потребител

Подово отопление

Броят на колекторите съответства на броя клемни шини

Въведете броя на стаите за един колектор

Броя на стаите съответства на броя на термостатите

6. Въведете броя на контурите, свързани към колектора

Броят на контурите съответства на броя на задвижки

Радиаторно отопление

Броят на стаите съответства на броя на необходимите контролери:

Въведете броя на радиаторите в помещението

Въведете броя на радиаторите в помещението

Необходимият брой контролери е: 1

Уверете се, че котелът е съвместим с нашето управление, като проверите това в техническата документация на котела или като се свържете с производителя на котела.


Списък на продуктите:

    Връщане
    Следваща стъпка