mapa komunikacji - ENGO Controls
ENGO logo

Rodzaje podłączeń oraz komunikacji
w ENGO CONTROLS

Standard
Wi-Fi
ZigBee

Nasze produkty dopasowują się do potrzeb każdego budynku. W powiązaniu ze sobą tworzą solidny i nowoczesny system sterowania ogrzewaniem. Aplikacja mobilna ENGO Smart, która bezprzewodowo obsługuje system, jest oparta o technologię Tuya. Regulatory temperatury dzielą się na trzy zasadnicze grupy:

ZIGBEE 3.0

Urządzenia pracujące na protokole ZigBee trzeciej generacji. Komunikacja odbywa się poprzez bramkę internetową, zapewniając zdalne sterowanie za pomocą aplikacji ENGO Smart, jeśli bramka jest podłączona do sieci internetowej

Bramka internetowa ENGO EGATEZB Bramka internetowa EGATEZB
Regulator temperatury ZigBee ENGO ONE Regulator temperatury EONE230W

Wi-Fi 2,4GHz

Urządzenia pracujące w sieci Wi-Fi (komunikacja poprzez router), zapewniające zdalne sterowanie za pomocą aplikacji ENGO Smart

Regulator temperatury ENGO E10WiFi Regulator temperatury E10WiFi
Regulator temperatury ENGO E901WiFi Regulator temperatury E901WiFi

Standard

Urządzenia podłączane przewodowo do listwy sterującej lub do urządzenia grzewczego, bez możliwości sterowania za pomocą aplikacji ENGO Smart

Regulator temperatury ENGO ESIMPLE230B Regulator temperatury ESIMPLE230B
Regulator temperatury ENGO EASY Regulator temperatury EASY230B

Aby ułatwić dopasowanie i poprawną instalację urządzeń, stworzyliśmy mapę przykładowych produktów i podłączeń oraz sposobu ich komunikacji. Schemat w prosty sposób przedstawia co z czym działa i jak należy poprowadzić montaż. Jest to szczególnie ważne w przypadku ogrzewania podłogowego, sterowanego za pomocą listwy centralnej i siłowników termoelektrycznych.

Wybierz sposób komunikacji

Standard
Wi-Fi
ZigBee

Seria urządzeń standardowych wykorzystuje komunikację przewodową lub bezprzewodową 868 MHz. Urządzenia tej linii nie łączą się z Internetem, a więc nie możemy ich obsługiwać za pomocą aplikacji.

Urządzenia z tej serii łączą się z aplikacją ENGO Smart za pomocą Wi-Fi 2,4GHz. Zdalne sterowanie odbywa się za pośrednictwem chmury Tuya, więc do prawidłowego działania urządzenia te nie potrzebują bramki internetowej. Aby zachować poprawność działania, wymagany jest w domu stabilny Internet z dobrym zasięgiem Wi-Fi.
Komunikacja regulatorów z listwą/urządzeniem grzewczym odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo na częstotliwości 868 MHz

Urządzenia z serii ZigBee komunikują się z aplikacją ENGO Smart za pomocą bramki internetowej EGATEZB, która z Internetem łączy się za pomocą Wi-Fi 2,4GHz.

W takim razie dlaczego jest potrzebna bramka?

Otóż w urządzeniach z serii ZigBee reguły i zależności między pracą sprzętu domowego zapisują się w bramce EGATEZB (a nie w chmurze), co zwiększa stabilność systemu.

Główne zalety systemu ZigBee to:

• niezawodność
• niskie zużycie energii
• natychmiastowy dostęp
• możliwość zwiększenia zasięgu przez stosowanie repeaterów

Komunikacja regulatorów z listwą/urządzeniem grzewczym odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo za pomocą sieci ZigBee.

Wybierz sposób komunikacji

Standard
Wi-Fi
ZigBee

Seria urządzeń standardowych wykorzystuje komunikację przewodową lub bezprzewodową 868 MHz. Urządzenia tej linii nie łączą się z Internetem, a więc nie możemy ich obsługiwać za pomocą aplikacji.

Urządzenia z tej serii łączą się z aplikacją ENGO Smart za pomocą Wi-Fi 2,4GHz. Zdalne sterowanie odbywa się za pośrednictwem chmury Tuya, więc do prawidłowego działania urządzenia te nie potrzebują bramki internetowej. Aby zachować poprawność działania, wymagany jest w domu stabilny Internet z dobrym zasięgiem Wi-Fi.
Komunikacja regulatorów z listwą/urządzeniem grzewczym odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo na częstotliwości 868 MHz

Urządzenia z serii ZigBee komunikują się z aplikacją ENGO Smart za pomocą bramki internetowej EGATEZB, która z Internetem łączy się za pomocą Wi-Fi 2,4GHz.

W takim razie dlaczego jest potrzebna bramka?

Otóż w urządzeniach z serii ZigBee reguły i zależności między pracą sprzętu domowego zapisują się w bramce EGATEZB (a nie w chmurze), co zwiększa stabilność systemu.

Główne zalety systemu ZigBee to:

• niezawodność
• niskie zużycie energii
• natychmiastowy dostęp
• możliwość zwiększenia zasięgu przez stosowanie repeaterów

Komunikacja regulatorów z listwą/urządzeniem grzewczym odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo za pomocą sieci ZigBee.

    NAPISZ DO NAS