Privatumo politika, galiojanti - ENGO
ENGO logo

Privatumo politika, galiojanti

Privatumo politika įmonėje, pavadinimu ENGO CONTROLS S.C. yra Pszczyna (43 – 200), Górnośląska g. 3E

„ENGO CONTROLS S.C.“, registracijos adresas Górnośląska g. 3E, Pszczyna (43 – 200), mokesčių mokėtojo kodas: 6381846397, įmonės kodas: 389921661.

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:

  1. Privatumo politika – šis dokumentas, t.y. Privatumo politika, galiojanti „ENGO CONTROLS S.C“, registruotoje Pszczyna.
  2. Asmens duomenų valdytojas (ADV) – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; t.y. šiuo atveju „ENGO CONTROLS S.C“, registracijos adresas Górnośląska g. 3E, Pszczyna (43 – 200), mokesčių mokėtojo kodas: 6381846397, įmonės kodas: 389921661.
  3. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  4. Asmens duomenys – informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  5. Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  6. Vartotojas – bet kuris fizinis asmuo, apsilankantis Svetainėje arba besinaudojantis viena ar keliomis Politikoje aprašytomis paslaugomis ar funkcijomis.

Šiame dokumente aprašomas svetainės vartotojų duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo būdas. Mes garantuojame, kad visą informaciją apie mūsų svetainės Vartotojus tvarkome, laikydamiesi galiojančių įstatymų.

1. Asmens duomenų valdytojo duomenys

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „ENGO CONTROLS S.C“, registracijos adresas Górnośląska g. 3E, Pszczyna (43 – 200), mokesčių mokėtojo kodas: 6381846397, įmonės kodas: 389921661, toliau vadinamas ADV. Su ADV galima susisiekti adresu: Pszczyna (43 – 200), Górnośląska g. 3E, el. paštas: office@engocontrols.com.

2.Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Mūsų svetainės Vartotojų asmens duomenys, įskaitant IP adresą ir kitą slapukų renkamą informaciją, tvarkomi šiais tikslais:

1) Siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b) papunkčiu, jei tokių veiksmų imsitės, naudodamiesi ADV svetainėje esančia kontaktine forma,

2) Kitokiu asmens duomenų tvarkymo atveju, siekiant atsakyti į Jūsų užklausą, atsiųstą naudojantis ADV svetainėje esančia kontaktine forma, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, jei subjektas sutinka su tokiu tvarkymu, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) papunkčiu.

3. Slapukai

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į vartotojo įrenginį, jam besilankant mūsų svetainėje. ADV,  kaip ir kiti subjektai, savo svetainėje naudoja slapukus, t.y. mažus tekstinius failus, patalpintus kompiuteryje, telefone, planšetėje arba kitame svetainės Vartotojo įrenginyje. Juos gali skaityti mūsų sistema ir kitų subjektų, kurių paslaugomis naudojamės (pvz. „Google“, „Facebook“), sistemos. Mūsų svetainėje naudojame vadinamąjį „Facebook“ pikselį, kuris leidžia Jums paspausti „Patinka“ mūsų gerbėjų puslapyje per šią svetainę. Kad tai būtų įmanoma, mes turime naudoti „Facebook“ tiekiamus slapukus.

Slapukai svetainėje atlieka daugybę funkcijų, be kita ko:

a) įtaka interneto svetainės procesams ir efektyvumui – slapukai naudojami siekiant užtikrinti, kad svetainė veiktų teisingai ir kad galėtumėte naudotis joje esančiomis funkcijomis, o tai įmanoma, be kita ko, atsimenant nustatymus tarp vėlesnių apsilankymų svetainėje. Jų dėka galite laisvai naršyti svetainėje ir atskiruose jos puslapiuose;

b) sesijos būsena –  slapukuose dažnai pateikiama informacija apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, pvz., kurie puslapiai lankomi dažniausiai.

 Jie taip pat leidžia identifikuoti tam tikruose puslapiuose rodomas klaidas. Sesijos būsenos slapukai padeda pagerinti paslaugas ir padidinti naršymo patogumą bei palaikyti sesijos būseną – jei klientas prisijungia prie savo paskyros, slapukai leidžia palaikyti sesiją. Tai reiškia, kad perėjus į kitą puslapį, jums nereikia kiekvieną kartą iš naujo įvesti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio, o tai padeda patogiau naudotis svetaine;

c) statistikos kūrimas – slapukai leidžia analizuoti, kaip vartotojai naudojasi svetaine (kiek žmonių atidaro svetainę, kiek laiko joje išbūna, kuris turinys labiausiai domina ir pan.). Dėl to galima nuolat tobulinti svetainę atsižvelgiant į individualius vartotojų pageidavimus. Aktyvumui stebėti ir statistikai kurti naudojame „Google“ įrankius, tokius kaip „Google Analytics“; be svetainės naudojimo statistikos kūrimo, pikselinis „Google Analytics“ taip pat gali būti naudojamas kartu su kai kuriais aukščiau minėtais slapukais siekiant parodyti vartotojo pageidavimams pritaikytą turinį „Google“ programose (pvz. „Google“ paieškos sistemoje) ir visame žiniatinklyje;

Svarbu tai, kad slapukų turinys neleidžia identifikuoti vartotojo, o slapukai netvarko ir nesaugo jūsų asmens duomenų.  Slapukų mechanizmas nenaudojamas jokiems vartotojų duomenims gauti.

Jūsų patogumui svetainė naudoja slapukus ir panašias technologijas, siekiant pritaikyti svetainę vartotojų poreikiams ir statistiniais tikslais. Informuojame, kad Jūs galite konfigūruoti savo naršyklę, visiškai ar iš dalies išjungdami slapukų saugojimą kompiuterio kietajame diske. Išjungę slapukus, galite prarasti galimybę naudotis kai kuriomis svetainės funkcijomis.

Žemiau pateikiama instrukcija, kaip išjungti slapukus populiariausiose naršyklėse:

Google Chrome:

Meniu juostoje (viršutiniame dešiniajame kampe) pasirinkite „Settings“ (nustatymai) > „Advanced“ (papildomi). „Privacy and security“ (privatumas ir saugumas) meniu spustelėkite ant „Content settings“ (turinio nustatymai).

Internet Explorer 6.0 ir 7.0

Meniu juostoje (viršutiniame dešiniajame kampe) pasirinkite:  „Tools“ (priemonės), po to „Internet Options“ (interneto parinktys). Spustelėkite ant „privacy“ (privatumo) piktogramos. Nustatykit norimą lygį, patvirtinkite OK.

Mozilla Firefox

Meniu juostoje: Pasirinkite „Tools“ (priemonės), po to „Options“ (parinktys) ir „Privacy“ (privatumas). Aktyvinkite lauką „Firefox“: „bus naudojami vartotojo nustatymai“. Pažymėkite, ar ne, „Accept cookies“ (priimti slapukus).

Opera

Meniu juostoje pasirinkite: „Tools“ (priemonės, po to „Preferences“ (prioritetai) ir „Advances“ (papildomi). Pažymėkite, ar ne, slapukų parinktį.

Safari

Safari išplečiamajame meniu pasirinkite „Preferences“ (prioritetai) ir spustelėkite ant piktogramos „Safety“ (saugumas). Lauke „Accept cookies“ (priimti slapukus) nustatykite norimą saugos lygį.

4.Teisė atšaukti sutikimą

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, Jūs galite bet kuriuo metu jį atšaukti. Norėdami atšaukti sutikimą, siųskite el. laišką adresu: rodo@engocontrols.com,  arba spustelėkite kiekvieno pranešimo pabaigoje esančią nuorodą.  Norėtume pabrėžti, kad sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui remiantis ankščiau duotu sutikimu.

5. Reikalavimas pateikti asmens duomenis

Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau kai kuriais atvejais būtinas, kad mes galėtume atsakyti į Jūsų užklausą, pateiktą naudojantis mūsų interneto svetainėje esančia kontaktine forma.

6. Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Informuojame, kad neatliekame automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą.

7. Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenų gavėjas yra ADV ir ADV atstovai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, ypač subjektas , teikiantis ADO el. pašto prieglobos paslaugą, t.y. „nazwa.pl sp. z o.o.“, registracijos adresas Kraków, Mieczysława Medweckiego g. 17.

8. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys neperduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.

9. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo jų tvarkymo tikslo ir teisinio pagrindo:

a) tvarkant Jūsų asmens duomenis tikslais, susijusiais su teisėtais asmens duomenų valdytojo interesais, t.y. tiesioginei rinkodarai, remiantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) papunkčiu, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol nebus pateiktas prieštaravimas duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais,

b) tvarkant Jūsų asmens duomenis elektroninių paslaugų teikimo tikslais, remiantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b) papunkčiu,  ADV tvarkys Jūsų asmens duomenis, kol nebus suėjęs garantijos reikalavimų senaties terminas, bet ne trumpiau kaip 5 metus nuo tų metų, einančių po finansinių metų, kuriais operacijos, sandoriai ir procedūros buvo galutinai užbaigti, apmokėti, įvykdyti ar pasibaigę, pradžios,

c) tvarkant Jūsų asmens duomenis komercinei informacijai siųsti, kol nebus atšauktas sutikimas juos tvarkyti,

10. Teisė pateikti skundą

Jei nustatoma, kad tvarkant jūsų asmens duomenis pažeidžiamos bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatos, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

11. Asmens duomenų subjektų teisės

Informuojame, kad pagal galiojančius įstatymus jūs turite teisę peržiūrėti su savo asmens duomenis, reikalauti juos patikslinti ir ištrinti – Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje nustatytais atvejais. Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnyje nustatytais atvejais Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Įstatymų numatytais atvejais jūs taip pat turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui. Jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar sutartimi, jūs taip pat turite teisę perkelti savo asmens duomenis.

12. Asmens duomenų saugumas

Informuojame, kad ADV tvarko Jūsų asmens duomenis, laikydamasis galiojančių įstatymų, įskaitant visų pirma 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). ADV reguliariai analizuoja riziką, siekiant nustatyti su tvarkymu susijusią riziką ir įgyvendino tokias apsaugos priemones, kaip ADV interneto svetainės šifravimas, ir visas kitas riziką mažinančias priemones. Mūsų svetainė buvo užšifruota naudojant SSL sertifikatą, kuris naudojamas patvirtinant svetainės savininką ir užšifruojant ryšį tarp vartotojo interneto  naršyklės ir serverio. Be to, ADV įgyvendino priemones, užtikrinančias tinkamą saugumo lygį, įskaitant konfidencialumą. Vertindamas pavojus duomenų saugumui, ADV atsižvelgė į pavojus, kurie kyla tvarkant duomenis, pavyzdžiui, į tai, kad persiunčiami, saugomi ar kitaip tvarkomi asmens duomenys gali būti netyčia arba neteisėtai sunaikinti, prarasti, pakeisti, be leidimo atskleisti arba prie jų be leidimo gauta prieiga, ir ėmėsi atitinkamų priemonių šioms pasekmėms išvengti.

13. Baigiamosios nuostatos

1. Šioje Privatumo politikoje nenumatytais atvejais taikomos asmens duomenų apsaugos taisyklės.

    PARAŠYKITE MUMS