Jakie dotacje na ogrzewanie? - ENGO Controls

Jakie dotacje na ogrzewanie?

22/03/23

Powrót

Jakie dotacje na ogrzewanie przysługują Ci w roku 2023?

Poznaj aktualne programy dotacyjne na renowację ogrzewania

W roku 2023 – podobnie jak w minionych latach – nadal można korzystać z rządowych programów umożliwiających modernizację energochłonnej i szkodliwej dla przyrody instalacji CO starego typu. Energooszczędność i niskoemisyjność źródeł ciepła to priorytet w dążeniu do odpowiedzialności ekologicznej, ale również do obniżenia opłat w sezonie grzewczym. Warto wiedzieć, jakie dotacje na ogrzewanie mamy do wyboru.

MOJE CIEPŁO – masz pompę ciepła? Tego nie przegap

„Moje ciepło” jest programem dotacyjnym skierowanym do osób, które w swoim nowym domu zdecydowały się na użytkowanie zeroemisyjnego urządzenia grzewczego, jakim jest pompa ciepła. „Moje ciepło” to nowa inicjatywa – nabór wniosków rozpoczął się w drugim kwartale 2022 roku. Program jest przewidziany na kolejne cztery lata, czyli do roku 2026 lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na ten cel.

Dofinansowanie dotyczy zakupionych i zamontowanych już pomp ciepła, a więc nie ma formy prefinansowania. Nie można liczyć na otrzymanie pieniędzy przed instalacją źródła ciepła. Co istotne, do otrzymania zwrotu kwalifikują się modernizacje liczone od stycznia 2021.

Wnioskodawca otrzymuje zwrot kosztów za zakup, transportmontaż nowych pomp:

 • powietrze/powietrze – do 7 tys. zł
 • powietrze/woda – do 7 tys. zł
 • gruntowych – do 21 tys. zł

Co nowego do programu wnosi rok 2023? Sporo, bo zaostrzenie wymogów ekologicznych. Ostrzejsze wymogi dotyczą wskaźnika rocznego zużycia EP, czyli nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, klimatyzowanie, wentylację, oświetlenie i produkcje ciepłej wody użytkowej. Teraz musi on wynosić maksymalnie 55 kWh/(m²⸳rok) – są to parametry dla budynku pasywnego.

Zaostrzenie jest znaczne, biorąc pod uwagę chociażby obowiązujące przepisy WT2021, czyli warunki techniczne dla nowo powstałych budynków jednorodzinnych. Zakłada on bowiem wskaźnik EP nieprzekraczający 70 kWh/(m²⸳rok). Różnica jest więc wyraźna.

Jakie dotacje na ogrzewanie zapewnia pogram MÓJ PRĄD?

Trwa czwarta edycja „Mojego Prądu”. Jest to inicjatywa przeznaczona dla prosumentów, czyli właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy pozyskują energię słoneczną poprzez domową instalację fotowoltaiczną (PV), montowaną na istniejących już obiektach.

Urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2 lata przed montażem. Instalacja o mocy 2 kW – 10 kW musi być podpięta do sieci elektroenergetycznej.

W ramach programu „Mój Prąd” można zyskać środki na mikroinstalację PV, magazyny energii, magazyny ciepła, a także na systemy zarządzania energią. Trwająca obecnie edycja wprowadza podwyższenie dofinansowania na mikroinstalację PV i na magazyny energii. Wysokość dotacji dla magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią nie uległa zmianie.

Jakie dotacje na ogrzewanie otrzymasz w ramach tego projektu?

 • Instalacja fotowoltaiczna bez magazynu energii – 6 tys. zł (poprzednio – 4 tys. zł)
 • Instalacja PV z dodatkowym urządzeniem – 7 tys. zł (poprzednio – 5 tys. zł)
 • Magazyn energii elektrycznej – 16 tys. zł (poprzednio było 7,5 tys. zł)
 • Magazyn ciepła – 5 tys. zł
 • System zarządzania energią HEMS/EMS (zakup magazynu ciepła, energii) – do 3 000 zł

UWAGA: Nabór wniosków trwa do 31 marca 2023

STOP SMOG – co to jest?

Program „Stop Smog” wprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jego nadrzędnym celem jest wymiana szkodliwych dla zdrowia i nieekonomicznych źródeł ciepła („kopciuchów”) na niskoemisyjne.

Projekt zakłada także walkę z ubóstwem energetycznym – ma służyć jako wsparcie dla osób o najniższych dochodach w termomodernizacji domów. Wnioskodawcą jest tu gmina/powiat, związek międzygminny, związek metropolitalny (Śląsk) na terenie którego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

Uchwała smogowa to regulacja prawna (akt prawa miejscowego przyjmowany przez sejmiki wojewódzkie), która wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do użytkowania oraz paliw zakazanych z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednym słowem chodzi o dokument informujący, w czym i co można spalać w celach grzewczych (art. 96 Prawo Ochrony Środowiska).

Z założenia program „Stop Smog” ma potrwać do roku 2028 – w tym czasie znacząco ograniczając emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Dowiedz się więcej o tym, jakie dotacje na ogrzewanie zyskasz w ramach tego programu.

Wysokość dofinansowania:

 • Dla gmin do 100 tysięcy mieszkańców – do 70% współfinansowania
 • Dla gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców – poniżej 70% współfinansowania
 • Koszt realizacji przedsięwzięcia w jednym budynku (lub w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu), nie być wyższy niż 53 000 zł

Sprawdź, jakie dotacje na ogrzewanie otrzymasz w CZYSTYM POWIETRZU

W „Czystym Powietrzu” – chyba najpopularniejszym ekologicznym programie dotacyjnym – zaszły poważne zmiany.

CZYSTE POWIETRZE to program wsparcia finansowego skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych w ramach likwidacji nieekologicznych kotłów na paliwa stałe i wymiany ich na energooszczędne urządzenia grzewcze. Program od lat cieszy się popularnością, zwłaszcza po wprowadzeniu prefinansowania. Potrwać ma do roku 2029.

Co nowego?

Jak można było przewidzieć, zmieniły się wymogi techniczne oraz wysokość przyznawanego dofinansowania, a także progi finansowe dla beneficjentów.

Mamy nowe progi dochodowe i wyższą kwotę dotacji – więcej osób może skorzystać z pieniędzy programowych. Co ważne, wnioskodawcy o niskich dochodach otrzymają wyższe wsparcie. Przy kompleksowej modernizacji (z instalacją PV) dotacja także będzie większa.

Konkretne kwoty dofinansowania:

 • 66 tys. zł (roczny dochód wnioskodawcy – do 135 tys. zł)
 • 99 tys. zł (maks. dochód/os. – do 1894 zł w gospodarstwach wieloosobowych i 2651 zł w gospodarstwach jednoosobowych).
 • 135 tys. zł (maks. dochód/os. – do 1090 zł w gospodarstwach wieloosobowych, do 1526 zł w gospodarstwach jednoosobowych)

Przy szerszym finansowaniu obowiązkowy staje się audyt energetyczny, a potem wdrożenie jego zaleceń. Jednak na taki audyt można otrzymać dodatkowe pieniądze – 1200 zł. Po przeprowadzeniu prac remontowych (na podstawie wykonanego audytu) zużycie energii użytkowej budynku (EU) na ogrzewanie musi spaść przynajmniej o 40% albo do wartości maksimum 80 kWh/(m²⸳rok).

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie przez te osoby, które wcześniej otrzymały dotację na wymianę „kopciucha”. Pozwoli to dopełnić dzieła modernizacji i na przykład uzupełnić działania o fotowoltaikę.

Program „Czyste Powietrze” zmniejsza też zaostrzenia względem źródeł ciepła działających na biomasę drzewną. Można uzyskać dofinansowanie jeśli emisyjność cząsteczek stałych kotła wynosi ≤ 20 mg/m³ (budynki w sieci dystrybucji gazu).

Natomiast od lipca 2023 roku nie będzie już możliwości otrzymania wsparcia finansowego na kotły na biomasę drzewną o wyższej emisyjności niż 20 mg/m³.

Odpowiadając dziś na pytanie jakie dotacje na ogrzewanie przysługują Ci w roku 2023, mamy nadzieję, że proponowane projekty ekologiczne będą miały coraz więcej beneficjentów, co przełoży się na większą energooszczędność polskich gospodarstw domowych.