Politika Privatnosti - ENGO
ENGO logo

Politika Privatnosti

Politika Privatnosti u društvu tvrtke ENGO CONTROLS S.C. u Pszczyna (43 – 200), Górnośląska 3E, OIB broj: 6381846397 kao i MB: 389921661

U ovom dokumentu Politike Privatnosti pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. Politika Privatnosti – označava ovaj dokument, odnosno Politiku Privatnosti koja je važeća u ENGO CONTROLS S.C., K.d. sa sjedištem u Pszczyna.
 2. Administrator Osobnih Podataka (AOP) – fizičko ili pravno lice, javni organ, jedinica ili drugo lice, koje samostalno ili zajedno s drugima određuje ciljeve i način obrade osobnih podataka, o ovom slučaju je to ENGO CONTROLS S.C., K.d.  sa sjedištem u Pszczyna (43 – 200), Górnośląska 3E, OIB broj: 6381846397 kao i MB: 389921661
 3. GIODO -Uredba Europskog Parlamenta i Savjeta Europe (EU) 2016/679 od dana 27.travnja 2016. godine u vezi sa zaštitom fizičkih lica u vezi s obradom osobnih podataka i u vezi slobodnog protoka podataka te u vezi s poništavanjem direktive 95/46/WE (opća uredba o zaštiti podataka).
 4. Osobni podaci – podaci o prepoznatoj ili mogućoj za prepoznavanje osobi, koja je fizičko lice („osoba , čiji su podaci vezani za“); moguće za prepoznavanje fizičko lice je osoba, koja se može izravno ili neizravno prepoznati, posebno na temelju identifikatora, kao što su ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokalizaciji, internetska identifikacija, odnosno jedan ili više čimbenika koji određuju fiziološki, fizički, genetski, psihički, gospodarski, kulturni ili društveni identitet fizičkog lica.
 5. Obrada – radnja ili više radnji izvršenih na osobnim podacima ili kompletima osobnih podataka na automatiziran način ili ne automatiziran način, prilagođavanje ili modificiranje, preuzimanje, pregledavanje, uporaba, objavljivanje putem slanja, objava ili druga vrsta dijeljenja, prilagodba ili spajanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 6. Korisnik – svako fizičko lice koje posjećuje Servis ili koristi jednu ili više usluga ili funkcionalnosti opisanih u Politici.

Ovaj dokument je namijenjen za predstavljanje načina prikupljanja, obrade i uporabe svih podataka o korisnicima servisa. Izjavljujemo da su sve podatke vezane za Korisnike koji koriste baš servis, koristimo ih u skladu s važećim propisima.

 1. Podaci Administratora Osobnih Podataka

Ljubazno informiramo da je AOP Vaši osobnih podataka tvrtka ENGO CONTROLS S.C., K.d.  sa sjedištem u Pszczyna (43 – 200), Górnośląska 3E, OIB broj: 6381846397 kao i MB: 389921661 dalje AOP. Kontakt s AOP je mogući na adresi: Pszczyna (43 – 200), Górnośląska 3E, e-mail: office@engocontrols.com.

 1. Cilj i pravni temelj  obrade Vaših osobnih podataka

Osobni podaci svih Korisnika , koji koriste naš servis, u tome IP adresa i druge informacije se sakupljaju u cookies datotekama te su obrađivane u sljedećim ciljevima:

 1. Cilj preuzimanja radnja na zahtjev lica, čiji su podaci obrađuju, prije sklapanja ugovora, Vaši osobni podaci će se obrađivati na temelju čl. 6 st. 1 sl. b) opće uredbe o zaštiti podataka, u slučaju ako poduzmete takve radnje preko formulara za kontakt, koji se nalazi na web stranici AOP.
 2. U slučaju svake druge obrade osobnih podataka, u cilju odgovora na Vaše pitanja poslana putem kontakt formulara s web stranice AOP, Vaši će se osobni podaci obrađivati, ako ste s tim suglasni, pravni temelj onakve obrade podataka će tada biti čl. 6 st. 1 sl. a) opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

3. Cookies datoteke

Cookies su manje tekstualne datoteke koje se sačuvaju od strane web servisa u uređaju osobe, koja koristi preglednik. AOP na svojoj stranici, kao i druga pravna lica, koriste takozvane datoteke cookies, dakle manje tekstualne datoteke, koje se instaliraju na računalu, telefonu, tabletu ili drugom uređaju Korisnika, koji pregledava servis. Oni se mogu čitati u našem sustavu, a također sustave u vlasništvu drugih pravnih lica, koje rabimo (na primjer Google, Facebook). Na našoj web stranici imamo takozvane piksel Facebooka, koji omogućava da se naš fun page obilježi kao omiljen u tom servisu tijekom korištenja stranice. Ipak, da bi to bilo moguće, moramo koristiti datoteke cookies , koje nam dostavlja Facebook.

Cookies datoteka imaju više uloga na web stranici, između ostalog:

 1. utjecaj na procese i efektivnost uporabe web stranice – datoteke cookies se koriste za poboljšanje rada stranice, omogućava uporabu njezinih funkcija, što je moguće, između ostalog, zahvaljujući memoriranju postavki između posjetama na stranici. Zahvaljujući njima može se onda lako kretati na web stranici i njenim podstranicama;
 2. stanje sesije – u cookies datotekama se često sačuvaju podaci o tome, kako posjetitelji stranice koriste stranicu, na primjer koje se podstranice najčešće prikazuju. One također omogućavaju otkrivanje grešaka koje se prikazuju na nekim podstranicama. Cookies datoteke služe za snimanje tako zvanog „stanja sesije“, dakle oni pomažu poboljšavati usluge i povećati udobnost pregleda stranica i održavanja stanja sesije – ako klijent se prijavi u svoj panel, cookies datoteka omogućavaju održanje sesije. Znači to, da nakon prelaska na drugu podstranicu ne treba svaki put unositi svoje korisničko ime i lozinku, što povećava udobnost uporabe web stranice;
 3. kreiranje statistika – cookies datoteke se koriste za to, da bi se moglo analizirati na koji način korisnici upotrebljavaju web stranicu (koliko njih otvara web stranicu, koliko dugo na njoj ostaju, koji sadržaj je najinteresantniji i sl.). Zahvaljujući tome se može redovito poboljšavati web stranicu i prilagođavati nju preferencijama korisnika. U cilju praćenja aktivnosti i kreiranja statistika, koristimo Google alate, kao što su: Google Analytics; osim izvještavanja statistika stranice , pikseli za praćenje Google Analytics može također služiti, zajedno s nekim opisanim gore cookies datotekama, za pomoć korisniku da prikazuje točnije sadržaje u Google uslugama (na primjer Google preglednik) i u cijeloj mreži;

Što je bitno, sadržaj cookies datoteka ne omogućava prepoznavanje korisnika, a pomoću datoteka cookies nisu obrađivani ili pohranjeni Vaši osobni podaci. Mehanizam cookies se ne rabi za dobivanje bilo kakvih podataka o korisnicima.


Zbog Vaše udobnosti, naš servis upotrebljava cookies datoteke i slične tehnologije da bi servis bio prilagođen potrebama korisnika te u statističke internetske svrhe. Ljubazno Vas informiramo da imate mogućnost takve konfiguracije web preglednika, da bi se potpuno ili djelomično isključilo pohranu cookies datoteka na hard disku računala. Rezultat promjene može biti gubitak mogućnosti uporabe nekih funkcija Servisa.

Dolje se nalaze upute isključivanja cookies datoteka  s podjelom na različite vrste preglednika:

Google Chrome

Treba kliknuti u izborniku (u gornjem desnom uglu), jezičak Postavke >  Prikaži napredne postavke. U sekciji „Privatnost“ treba kliknuti gumb Postavke sadržaja.

Internet Explorer 6.0 i 7.0

S izbornika preglednika (desni gornji ugao); Alati > Internet opcije > Privatnost, gumb Stranice. Biramo razinu, promjenu potvrđujemo gumbom OK.

Mozilla Firefox

S izbornika preglednika: Alati > Opcije > Privatnost. Aktivirati polje Aplikacija Firefox: „ako bude koristio postavke korisnika“. O cookies odlučuje obilježavanje – ili ne – stavke Prihvati cookies.

Opera
S izbornika preglednika: Alati > Postavke > Napredno. O cookies odlučuje obilježavanje – ili ne – opcije Cookies.

Safari
S izbornika treba izabrati Postavke te kliknuti ikonicu Sigurnost. Ovdje se bira razinu sigurnosti u oblasti „Prihvati datoteke cookies“.

 1. Pravo povlačenja suglasnosti

U slučaju da obrada Vaših osobnih podataka se odvija na temelju suglasnosti, imate pravo u dovoljnom trenutku njezino povlačenje. U cilju povlačenja suglasnosti dovoljno je poslati e-mail na adresu: rodo@engocontrols.com, ili klikom na link, koji se nalazi na kraju svake poruke. Istovremeno želimo prikazati da povlačenje suglasnosti ne utječe na usuglašenost s pravom obrade, koja je izvršena na temelju suglasnosti prije njezinog povlačenja.

 1. Zahtjev davanja osobnih podataka

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, ipak u nekim slučajevima je neophodno da bismo mogli ispuniti Vaša očekivanja kod korištenja našeg kontakt formulara, koji se nalazi na našoj web stranici.

 1. Automatizirano odlučivanje i profiliranje

Ljubazno vas informiramo da ne vršimo automatizirano odlučivanja, na temelju profiliranja.

 1. Primaoci osobnih podataka

Primaoci Vaših osobnih podataka su AOP te ovlaštenju s njegove strane za obradu osobnih podataka predstavnika AOP, u tome posebno lice koje pruža usluge hostinga e-mail pošte AOP, odnosno nazwa.pl sp. z o.o. Kraków, Mieczysława Medweckiego 17.

 1. Prijenos osobnih podataka u treće države

Ljubazno Vas informiramo da Vaši podaci neće se prenositi van Europskog Gospodarskog Prostora.

 1. Period čuvanja osobnih podataka

Period čuvanja Vaših osobnih podataka ovisi o cilju i pravnom temelju njihove obrade:

 1. kod obrade Vaših osobnih podataka u ciljeve, koji proistječu iz zakonski opravdanih interesa realiziranih od strane AOP, tj. izravne promidžbe, na temelju čl. 6 st. 1 sl.  f) opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Vaši će podaci biti obrađivani sve dok ne unesete žalbu protiv obrade Vaših podataka potrebnih za takvu vrstu promidžbe,
 2. u slučaju obrade Vaših podataka u cilju pružanja usluga elektronskim putem, na temelju čl. 6 st. 1 sl. b opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Vaši će podaci biti pohranjeni od strane AOP sve dok ne dođe do zastare eventualnih potraživanja proizašlih iz jamstva, ne kraće od   godina od početka godine koja nastupa nakon poslovne godine, u kojem sve operacije, transakcije i postupci su završeni, plaćeni, obračunati ili zastarjeli,
 3. u obradi Vaših podataka u cilju slanja poslovnih informacija – sve dok ne povučete Vašu suglasnost za obradu podatka,

10. Pravo na žalbu

U slučaju da se utvrdi da  obrada Vaših podataka nije su skladu s propisima opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, imate pravo uložiti žalbu u nadzorni organ.

 1. Ovlaštenja pravnih lica, kod kojih su obrađivani osobni podaci

Ljubazno Vas obavještavamo da imate pravo dostupa svojim osobnim podacima, pravo njihove korekcije i pravo do brisanja osobnih podataka – u slučajevima prikazanim u propisima čl. 17 opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. U slučajevima prikazanim u čl. 18. opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, imate pravo ograničenja obrade svojih podataka. U slučajevima prikazanim u propisima, imate pravo unijeti protivljenje prema obradi osobnih podataka. U slučajevima, kada se obrada podataka odvija na osnovu suglasnosti ili ugovora, imate također pravi prijenosa svojih osobnih podataka.

 1. Sigurnost osobnih podataka

Želimo Vas uvjeriti da su Vaši osobni podaci obrađivani od strane AOP, u Skladu s važećim propisima, u tome posebno sa sadržajem Uredbe europskog Parlamenta i Savjeta Europe (EU) 2016/679 od dana 27. aprila 2016. godine u vezi sa zaštitom fizičkih lica u vezi sa obradom osobnih podataka i u vezi slobodnog protoka podataka te u vezi s poništavanjem direktive 95/46/WE (opća uredba o zaštiti podataka). AOP redovito izvršava analizu rizika u cilju procjene rizika obrade podataka te je implementirao odgovarajuća sredstva – kao što su, između ostalog, šifriranje web stranice AOP te svih poziva, koje smanjuju taj rizik. Naša web stranica je šifrirana certifikatom SSL, koji je namijenjen potvrđivanju vlasnika date stranice te šifriranja komunikacije između web preglednika korisnika i servera. Osim toga, AOP je implementirao sredstva, koja osiguravaju odgovarajuću razinu sigurnosti, u tome povjerenje. Procjenjujući rizik u oblasti sigurnosti podataka, AOP je uzeo u obzir rizik vezan s obradom osobnih podataka, u tome slučajno ili nedozvoljeno zakonom uništavanje, gubitak, modificiranje, neovlašteno objavljivanje ili neovlašten dostup osobnim podacima, koji su poslani, pohranjeni ili na bilo koji drugi način obrađeni te je poduzeo odgovarajuća sredstva u cilju sprječavanja posljedica tog djelovanja.

 1. Završne odredbe
  1. U periodu, koji nije reguliran ovom Politikom privatnosti, obavezni su propisi u oblasti zaštite osobnih podataka.

  PIŠITE NAM