Privaatsuspoliitika - ENGO
ENGO logo

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika in Ettevõttes ärinimega ENGO CONTROLS S. C. ASUKOHAGA Pszczyna (43-200), Górnośląska 3E, kellel on maksukohustuslase number (NIP): 6381846397 ja Poola äriregistri number (REGON): 389921661.

Selles privaatsuspoliitikas kasutatud terminitel on järgmine tähendus:

  1. Privaatsuspoliitika — seda tuleks mõista kui käesolevat dokumenti, st osaühing ENGO CONTROLS S. C. Pszczyna, kehtiva privaatsuspoliitikana.
  2.  Isikuandmete töötleja — füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, ühing või muu üksus, kes määrab iseseisvalt või ühiselt isikuandmete töötlemise eesmärgid ja meetodid, st antud juhul osaühing ENGO CONTROLS S. C. Pszczyna (43-200) Górnośląska 3E tuslase number (NIP): 6381846397 ja Poola äriregistri number (REGON): 389921661.
  3. GDPR — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
  4. Isikuandmed — teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifikaatori alusel nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, Interneti kasutajatunnus või üks või mitu konkreetset füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, psühholoogilist faktorit ja füüsilise isiku majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet.
  5. Töötlemine — isikuandmete või isikuandmete kogumitega automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, näiteks kogumine, salvestamine, säilitamine, korrastamine, salvestamine, kohandamine või muutmine, allalaadimine, vaatamine, kasutamine, saatmise teel avalikustamine, levitamine või muul viisil jagamine, sobitamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  6. Kasutaja — füüsiline isik, kes külastab veebisaiti või kasutab üht või mitut poliitikas kirjeldatud teenust või funktsiooni.

Selle dokumendi eesmärk on näidata, kuidas kogu teavet veebisaidi kasutajate kohta kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse. Tagame, et kogu meie veebisaidi kasutajaid puudutavat teavet kasutame me vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

1.          Isikuandmete töötleja andmed

Teavitame teid, et teie isikuandmete töötleja on osaühing ENGO CONTROLS S.C. asukohaga Pszczyna (43–200), Górnośląska 3E, tuslase number (NIP): 6381846397 ja Poola äriregistri number (REGON): 389921661. Võite andmetöötleja poole pöörduda järgmisel aadressil: Pszczyna (43-200), e-post: office@engocontrols.com.

2.            Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Kõigi meie veebisaidi kasutajate isikuandmeid, sealhulgas IP-aadresside andmeid ja muud küpsisefailide kogutud teavet töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

1)     Andmesubjekti taotlusel meetmete võtmiseks enne lepingu sõlmimist töödeldakse teie isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, juhul kui kasutasite kontaktvormi, mis on saadaval andmetöötleja veebisaidil.

2)     Mis tahes muu isikuandmete töötlemise korral: andmetöötleja veebisaidil kättesaadavaks tehtud kontaktivormi kaudu saadetud päringule vastamiseks töödeldakse teie isikuandmeid, kui olete töötlemiseks oma nõusoleku andnud. Ja sellise töötlemise õiguslik alus on siis isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

3.             Küpsisefailid

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebisait salvestab Internetikasutaja seadmesse. Andmetöötleja, nagu ka teised üksused, kasutab oma veebisaidil küpsiseid, st väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse veebisaidil sirviva kasutaja arvutisse, telefoni, tahvelarvutisse või muusse seadmesse. Neid saab lugeda nii meie süsteemist kui ka süsteemidest, mis kuuluvad teistele üksustele, kelle teenuseid me kasutame (nt Google, Facebook). Meie veebisaidil on nn Facebooki liugur, mis laseb teil seda veebisaiti kasutades meie lehte meeldivaks märkida. Aga et see saaks võimalikuks, peame siiski kasutama Facebooki pakutavaid küpsiseid.

Küpsised täidavad veebisaidil paljusid funktsioone, sealhulgas:

a)     avaldavad mõju veebisaidi kasutamise protsessidele ja edukusele — küpsiseid kasutatakse selleks, et veebisait toimiks tõhusalt ja võimaldaks teil kasutada veebisaidil olevaid funktsioone, mis on võimalik, jättes veebisaidi külastuste vahel teie seaded meelde. Need võimaldavad veebisaidil ja üksikutel alamlehtedel probleemideta liikuda;

b)     sessiooni olek — küpsised salvestavad sageli teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, näiteks milliseid alamlehti nad kõige sagedamini kuvavad. Need võimaldavad tuvastada ka mõnel alamlehel kuvatud vigu. Seetõttu aitavad nn sessiooni oleku salvestamiseks kasutatavad küpsised parandada lehtede sirvimise teenust ja mugavust ning säilitada sessiooni olekut. Kui klient logib sisse oma paneelile, võimaldavad küpsised sessiooni mälus hoida. See tähendab, et te ei pea oma kasutajatunnust ja parooli uuesti sisestama iga kord, kui lähete teisele alamlehele. Nii on veebisaidi kasutamine lihtsam ja mugavam;

c)     statistika loomine — küpsiseid kasutatakse selleks, et analüüsida, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad (kui paljud külastavad veebisaiti, kui kaua nad seal viibivad, milline sisu pakub suurimat huvi jne). See võimaldab veebisaiti pidevalt täiustada ja kohandada vastavalt kasutaja eelistustele. Tegevuse jälgimiseks ja statistika loomiseks kasutame Google’i tööriistu, näiteks Google Analyticsit; lisaks kasutusstatistika aruannetele saab Google Analytics aidata kuvada kasutajale (nt Google’i otsingumootoris) ja kogu võrgus asjakohasemat sisu Google’i teenustes koos kõigi eespool kirjeldatud küpsistega;

On oluline, et küpsisefailide sisu ei võimalda kasutaja tuvastamist ning küpsiseid ei kasutata teie isikuandmete töötlemiseks ega salvestamiseks. Küpsiste mehhanismi abil ei koguta kasutajate kohta teavet.

Teie mugavuse huvides kasutab veebisait küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid veebisaidi kohandamiseks kasutajate vajadustele ja statistilistel eesmärkidel. Anname teile teada, et teil on võimalus oma veebibrauser konfigureerida nii, et keelate täielikult või osaliselt küpsiste salvestamise teie arvuti kõvakettale. Muudatuse tagajärjeks võib olla veebisaitide teatud funktsioonide kasutusvõimaluse kaotamine.

Allpoolt leiate juhised küpsiste keelamiseks olenevalt teie brauserist:

Google Chrome
Klõpsake menüüd (paremas ülanurgas) jaotises Seaded > Kuva täpsemad seaded. Klõpsake jaotises „Privaatsus” nuppu „Sisu seaded”.

Internet Explorer 6.0 ja 7.0
Brauseri menüüs (paremas ülanurgas): Tööriistad > Interneti valikud > Privaatsus, Veebisaidid. Kasutage taseme määramiseks liugurit ja kinnitage muutus nupuga “OK”.

Mozilla Firefox
Brauseri menüüs: Tööriistad > Valikud > Privaatsus. Aktiveerige Firefoxi väli: “kasutab kasutaja seadeid”. Küpsised aktiveeritakse, kui märgite kasti “Nõustu küpsistega”.

Opera
Brauseri menüüs: Tööriistad > Eelistused > Privaatsus. Küpsised aktiveeritakse, kui märgite kasti “Küpsised”.

Safari
Valige Safari rippmenüüst “Eelistused” ja klõpsake ikooni “Turvalisus”. Siin valite ala „Nõustu küpsisefailidega” ohutustaseme.

4.         Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul, on teil õigus need igal ajal tagasi võtta.

Oma nõusoleku tagasivõtmiseks saatke lihtsalt e-kiri järgmisele aadressile:
rodo@engocontrols.com või klõpsake iga sõnumi lõpus toodud lingil. Samal ajal juhime tähelepanu asjaolule, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

5.         Isikuandmete esitamise nõue

Teie isikuandmete edastamine on vabatahtlik, kuid mõnel juhul on vaja, et saaksime täita teie ootusi meie veebisaidil oleva kontaktivormi kasutamise osas.

6.            Automatiseeritud otsuste tegemine ja profileerimine

Teatame teile, et me ei tee automatiseeritud otsuseid, sealhulgas ka profiilide põhjal.

7.            Isikuandmete saajad

Teie isikuandmete saajad on andmetöötleja ja isikuandmete töötlemiseks volitatud andmetöötleja esindajad, sealhulgas eelkõige e-posti majutusteenust osutav üksus, st nazwa.pl sp. z oo, registrijärgne asukoht Krakowis, ul. Mieczysława Medweckiego 17.

8.             Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Teatame teile, et teie isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

9.           Isikuandmete säilitamise periood

Teie isikuandmete säilitamise periood sõltub töötlemise eesmärgist ja õiguslikust alusest:

a)      mis puutub teie andmete töötlemisse eesmärkidel, mis tulenevad andmetöötleja õigustatud huvidest, nimelt otseturundusest, siis vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni esitate vastuväiteid teie isikuandmete töötlemiseks sellise turustamise eesmärgil,

b)     kui teie andmeid töödeldakse elektrooniliste teenuste osutamise eesmärgil vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b, säilitab andmetöötleja teie andmeid kuni garantii- või garantiinõuete piiramiseni minimaalselt 5 aastat alates majandusaastale järgneva aasta algusest, mil toimingud, tehingud ja menetlused on lõplikult lõpetatud, tagasi makstud, arveldatud või aegunud,

c)     mis puudutab teie isikuandmete töötlemist äriteabe saatmiseks, siis seda tehakse nii kaua, kuni teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks on tagasi võetud.

10.         Õigus kaebuse esitamiseks

Kui leitakse, et teie isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

11.         Andmesubjektidest üksuste õigused

Teavitame teid, et vastavalt kehtivale seadusele on teil õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada ja kustutada — juhtudel, mis on märgitud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 sätetes. Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 nimetatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Seadusega ette nähtud juhtudel on teil samuti õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes. Juhtudel, kui töötlemine toimub nõusoleku või kokkuleppe alusel, on teil ka õigus oma isikuandmeid edastada.

12.         Isikuandmete turvalisus

Kinnitame teile, et andmetöötleja töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega, sealhulgas eelkõige vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2016. aasta 27. aprilli määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus). Andmetöötleja viib töötlemisega seotud riski hindamiseks pidevalt läbi riskianalüüse ja on rakendanud asjakohaseid meetmeid. Näiteks andmetöötleja veebisaidi ja mis tahes ühenduste krüpteerimine, et seda riski minimeerida. Meie veebisait on krüpteeritud SSL-sertifikaadi abil. See aitab kinnitada veebisaidi omanikku ning krüpteerida kasutaja veebibrauseri ja serveri vahelist suhtlust. Lisaks on andmetöötleja rakendanud meetmeid piisava turvalisuse, sealhulgas konfidentsiaalsuse tagamiseks. Andmeturbega seotud riskide hindamisel võttis andmetöötleja arvesse isikuandmete töötlemisega seotud riske, sealhulgas juhuslikku või ebaseaduslikku hävimist, kaotsiminekut, muutmist, loata avalikustamist või loata juurdepääsu isikuandmetele, mis on edastatud, salvestatud või muul viisil töödeldud, ning võttis asjakohaseid meetmeid nende tagajärgede vältimiseks.

13.         Lõppsätted

1.    Käesolevas privaatsuspoliitikas reguleerimata küsimustes kohaldatakse isikuandmete kaitset käsitlevaid sätteid.

    KIRJUTAGE MEILE