Zásady ochrany osobních údajů - ENGO
ENGO logo

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti s obchodním jménem ENGO CONTROLS S. C. s registrovaným sídlem společnosti na adrese Pszczyna (43-200), ul. Górnośląska 3E, s daňovým registračním číslem (DIČ): 6381846397 a Polským obchodním registračním číslem (REGON): 389921661

Pojmy používané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají:

  1. Zásady ochrany osobních údajů – měly by být chápány jako tento dokument, tj. ochrana soukromí platná v ENGO CONTROLS S.C. v Pszczyna.
  2. Správce osobních údajů (SOU) – fyzická osoba nebo právnická osoba, veřejné úřady, útvar nebo jiný subjekt, který, nezávisle či společně, určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů, tj. v našem případě ENGO CONTROLS S.C. na adrese Pszczynie (43 – 200), ul. Górnośląskana, s daňovým registračním číslem (DIČ): 6381846397 a Polským obchodním registračním číslem (REGON): 389921661.
  3. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 na ochranu jedinců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů s odvoláním na Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení pro ochranu údajů).
  4. Osobní údaje – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjektu údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je ta, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především pomocí identifikátoru, např. jejího jména, příjmení, identifikačního čísla, lokalizačních údajů, online identifikátoru nebo jednoho či více prvků příznačné pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
  5. Zpracování – operace či soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo souborem osobních údajů, ať již automaticky či nikoli, například coby sbírka, nahrávka, organizace, skladování, úprava či uzpůsobení, vyhledávání, konzultace, použití, prozrazení na základě převodu, šíření nebo jiné zpřístupnění, párování nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.
  6. Uživatel – kterákoli fyzická osoba navštěvující webovou stránku nebo vyžívající jednu službu či více služeb nebo funkcí popsaných v Zásadách.

Tento dokument je určen k tomu, aby ukázal, jak se sbírají, zpracovávají a využívají všechny informace o uživatelích webové stránky. Staráme se o to, abychom veškeré informace týkající se Uživatelů naší webové stránky využívali v souladu se závaznými právními předpisy.

1.               Osobní údaje správce

Chtěli bychom vás informovat, že správcem vašich osobních údajů je ENGO CONTROLS S.C. na adrese ul. Górnośląska 3E, s daňovým registračním číslem (DIČ): 6381846397 a Polským obchodním registračním číslem (REGON): 389921661, dále jen správce osobních údajů. Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese: Pszczyna (43-200), ul. Górnośląska 3E, e-mail: office@engocontrols.com.

2.               Cíl a právní základ zpracování vašich osobních údajů

Osobní údaje všech Uživatelů naší webové stránky včetně údajů o IP adrese a dalších informacích nasbíraných pomocí souborů cookie se zpracovávají pro následující účely:

  1. jednat na žádost subjektu údajů předcházející uzavření dohody; vaše osobní údaje budou zpracovány na základě Článku 6(1)(b) Obecného nařízení pro ochranu údajů, pokud tak učiníte pomocí kontaktního formuláře dostupného na webové stránce správce osobních údajů,
  2. v případě zpracování jakýchkoli jiných osobních údajů s cílem odpovědět na dotaz zaslaný přes kontaktní formulář dostupný na webové stránce správce osobních údajů budou vaše osobní údaje zpracovány, pokud jste udělili souhlas s takovým zpracováním a toto zpracování bude právně založeno na Článku 6(1)(a) Obecného nařízení pro ochranu údajů.

3.               Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka ukládá na zařízení uživatele internetu. Na své webové stránce správce osobních údajů i jiné subjekty používají cookies, tj. malé textové soubory instalované v počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení uživatele brouzdajícího po webové stránce. Číst je může náš systém i systémy, které patří jiným subjektům, jejichž služeb využíváme (např. Google, Facebook). Na webové stránce máme tzv. Facebook slider, který vám na této webové stránce umožňuje lajkovat naši fanouškovskou stránku při jejím používání. Aby to nicméně mohlo být možné, musíme používat facebooková cookies.

Cookies na webové stránce plní řadu úkolů, mj. například:

a)      ovlivňují procesy a výkonnost webové stránky při vašem používání — cookies se používají, aby webová stránka fungovala efektivně, a umožňují vám efektivněji používat funkce dostupné na stránce, což je mj. možné díky tomu, že si zapamatují návštěvy webové stránky. Umožňují efektivně navigovat na webovou stránku a jednotlivé podstránky;

b)     stav relace – cookies často shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, například které podstránky zobrazují nejčastěji. Umožňují také identifikovat chyby zobrazené na některých podstránkách. Cookies tudíž shromažďují tzv. nápovědu „stavu relace“, aby vylepšily službu a pohodlí brouzdání po stránkách a udržely stav relace — pokud se zákazník přihlásí ke svému účtu, cookies mu umožní zachovat stav relace. To znamená, že nemusíte opakovaně zadávat login a heslo pokaždé, když jdete na další podstránku, což vám zajišťuje pohodlné používání webové stránky;

c)      tvorba statistik – cookies se používají k analyzování toho, jak uživatelé používají webovou stránku (kolik jich webovou stránku navštíví, jak dlouho na ní zůstávají, jaký obsah je nejvíc zajímá atd.). Díky tomu lze neustále webovou stránku vylepšovat a uzpůsobovat ji preferencím uživatelů. Abychom mohli sledovat činnost a vytvářet statistiky, používáme nástroje Google, například Google Analytics; kromě používání statistických zpráv umí také Google Analytics pomoci zobrazit uživateli relevantnější obsah ve službách Google (např. ve vyhledávači Google) a na síti i s některými výše popsanými cookies;

Důležité je, že obsah souborů cookie nezohledňuje totožnost uživatele a cookies se nepoužívají ke zpracování nebo uchovávání vašich osobních údajů. Mechanismus cookie se nepoužívá ke sběru žádných informací o uživatelích.


Pro vaše pohodlí používá webová stránka cookies a podobné technologie, aby přizpůsobila webovou stránku potřebám uživatelů, a pro statistické účely internetu. Chtěli bychom vás informovat, že máte možnost nastavit svůj webový prohlížeč tak, že úplně nebo částečně znemožníte uchovávání cookies na pevném disku vašeho počítače. Dopadem této změny může být ztráta možnosti používat některé funkce webových stránek.

Níže naleznete pokyny, jak zablokovat cookies podle druhu vašeho prohlížeče:

Google Chrome

Klikněte na menu (v pravém horním rohu) pod Nastavením > Zobrazit pokročilé nastavení. V sekci „Soukromí“ klikněte na tlačítko „Nastavení obsahu“.

Internet Explorer 6.0 a 7.0

V menu prohlížeče (v pravém horním roku): Nástroje > Možnosti internetu > Soukromí, Stránky. Nastavte úroveň a změnu potvrďte pomocí „OK“.

Mozilla Firefox

V menu prohlížeče: Nástroje > Možnosti > Soukromí. Aktivujte firefoxové pole: „bude používat nastavení uživatele“. Cookies se aktivují zaškrtnutím okénka „Povolit cookies“.


Opera
V menu prohlížeče: Nástroje > Preference > Pokročilé. Cookies se aktivují zaškrtnutím okénka „Cookies“.


Safari
V rozbalovacím menu Safari vyberte „Preference“ a klikněte na ikonu „Bezpečnost“. Zde vyberete úroveň zabezpečení v sekci „Přijmout soubory cookies“.

4.           Právo odvolat souhlas

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány s vaším souhlasem, máte právo jej kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat pouhým odesláním e-mailu na adresu: rodo@engocontrols.com nebo kliknutím na link uvedený na konci každé zprávy. Současně bychom chtěli zdůraznit, že odvolání souhlasu neovlivňuje legitimnost zpracování prováděného na základě souhlasu předcházejícího jeho zrušení.

5.           Požadavek poskytovat osobní údaje

Poskytování vašich osobních údajů je dobrovolné, nicméně v některých případech nutné. Abychom byli schopni naplnit vaše očekávání je nutné vyplnit všechny strany kontaktního formuláře uvedeného na naší webové stránce.

6.               Automatizované rozhodování a profilování

Chtěli bychom vás informovat, že neděláme automatizovaná rozhodnutí včetně těch, která se zakládají na profilování.

7.               Příjemci osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou správce osobních údajů a zástupci správce osobních údajů zmocnění zpracovávat osobní údaje, zejména subjekt poskytující správci osobních údajů službu e-mail hosting, tj. nazwa.pl sp. z o.o. ve Krakow, Mieczysława Medweckiego 17.

8.               Poskytování osobních údajů třetím zemím

Chtěli bychom vás informovat, že vaše osobní údaje nejsou poskytovány zemím mimo Evropský hospodářský prostor.

9.               Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání vašich osobních údajů závisí na cíli účelu a právním základu zpracovávání:

a)      co se týká zpracování vašich údajů za účely plynoucími z oprávněných zájmů sledovaných správcem osobních údajů, konkrétně přímého marketingu v souladu s Článkem 6(1)(f) Obecného nařízení pro ochranu údajů, budou vaše osobní údaje zpracovávány, dokud nevznesete námitku proti jejich zpracování za účelem tohoto marketingu,

b)     jsou-li vaše údaje zpracovávány s cílem poskytnout elektronické služby v souladu s Článkem 6(1)(b) Obecného nařízení pro ochranu údajů, uchová správce osobních údajů vaše údaje, dokud potrvá lhůta reklamace nebo nároků ze záruky, po minimální dobu 5 let od začátku roku následujícího po roce, v němž jsou operace, transakce a jednání definitivně ukončena, splacena, vyrovnána nebo promlčena,

c)      co se týká zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání komerčních informací, do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

10.            Právo podat stížnost

Dojde-li ke zjištění, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení Obecného nařízení pro ochranu údajů, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

11.            Práva subjektů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Chtěli bychom vás informovat, že v souladu s platným zákonem máte právo přístupu ke svým osobním údajům, upravovat je a mazat – v případech uvedených v ustanoveních Článku 17 Obecného nařízení pro ochranu údajů. V případech uvedených ve Článku 18 Obecného nařízení pro ochranu údajů máte právo omezit zpracování svých osobních údajů. V případech uvedených zákonem také máte právo protestovat proti zpracování osobních údajů. V případech, v nichž se zpracování zakládá na souhlasu či dohodě, máte rovněž právo převádět své osobní údaje.

12.            Bezpečnost osobních údajů

Chtěli bychom vás ubezpečit, že vaše osobní údaje zpracovává správce osobních údajů v souladu s platnými právními úpravami, včetně, a zejména, ve shodě s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady z 27. dubna 2016 týkající se ochrany jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů a odvoláním na Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení pro ochranu údajů). Správce osobních údajů dlouhodobě analyzuje rizika s cílem zhodnotit rizika spojená se zpracováním a zavedl patřičná opatření – mj. například šifrování webové stránky správce osobních údajů a jakýchkoli souvislostí, aby toto riziko minimalizoval. Naše webová stránka je kódována SSL certifikátem, který slouží k potvrzení vlastníka webové stránky a kódování komunikace mezi prohlížečem uživatele a serverem. Správce osobních údajů navíc zavedl opatření k zajištění adekvátní míry zabezpečení včetně zachování mlčenlivosti. Při vyhodnocování rizik zabezpečení dat vzal správce osobních údajů v potaz rizika spjatá se zpracováním osobních údajů včetně náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, úpravy, neautorizovaného odhalení nebo neautorizovaného přístupu k poskytovaným, uchovávaným nebo jinak zpracovaným osobním údajům a podnikl patřičné kroky k prevenci jejich následků.

13.            Závěrečná ustanovení

1.    Na záležitosti, které se těmito Zásadami ochrany osobních údajů neřídí, se budou vztahovat opatření na ochranu osobních údajů.

    Napište nám