Политика за поверителност - ENGO
ENGO logo

НА ДРУЖЕСТВО С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ
ENGO CONTROLS ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО

С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: PSZCZYNA (43-200), Górnośląska 3E.
ЕИК: 6381846397
REGON: 389921661

Термините, използвани в настоящата Декларация за поверителност, имат следното значение:

1.     Декларация за поверителност се тълкува като настоящия документ, т.е. действащата Декларация за поверителност

на дружество ENGO CONTROLS ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО Pszczyna.  

2. Администратор на лични данни (АЛД) се тълкува като физическо или юридическо лице, публичен орган, отдел или друг субект, който определя, самостоятелно или съвместно, целите и методите за обработка на лични данни, т.е. в този случай дружество ENGO CONTROLS ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО със седалище: Pszczyna (43-200), Górnośląska 3E, ЕИК: 6381846397, REGON: 389921661.

3. ОРЗД се тълкува като Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита на данните).

4. Лични данни се тълкува като информацията за идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данните“); идентифицируемо физическо лице е лице което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално по идентификатор като неговото / нейното име, фамилно име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактора, специфични за неговата / нейната физическа, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

5.Обработка се тълкува като операция или набор от операции, извършвани с лични данни или с набори от лични данни, независимо дали чрез автоматични средства, като събиране, записване, организация, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване и разкриване посредством прехвърляне, разпространение или предоставяне по друг начин, съвпадение или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

6. Потребител се тълкува като всяко физическо лице, което посещава Уебсайта или използва една или повече услуги или функционалности, описани в Декларацията.

Настоящият документ има за цел да покаже начина, по който цялата информация за потребителите на уебсайта се събира, обработва и използва. Ние гарантираме, че цялата информация относно Потребителите на нашия уебсайт се използва от нас в съответствие със задължителните правни разпоредби.

 1. ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уведомяваме Ви, че АЛД на вашите лични данни е дружество ENGO CONTROLS ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО със седалище: Pszczyna (43-200), Górnośląska 3E, ЕИК: 6381846397, REGON: 389921661, електронна поща: office@engocontrols.com.

 1. ЦЕЛ И ПРАВНА ОСНОВА НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на всички Потребители на нашия уебсайт, включително данни за IP адреси и друга информация, събрана от файлове с „бисквитки”, се обработват за следните цели:

 1. за да се предприемат действия по искане на субекта на данни, преди сключване на споразумението, вашите лични данни ще бъдат обработени въз основа на член 6, алинея 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните, ако направите това чрез формуляра за контакт, предоставен на уебсайта на АЛД,
 2. В случай на всяка друга обработка на лични данни, за да се отговори на запитване, изпратено чрез формуляра за контакт, предоставен на уебсайта на АЛД, вашите лични данни ще бъдат обработени, ако сте дали съгласието си за подобно обработване, а правното основание за него ще бъде член 6, алинея 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните.

3. ФАЙЛОВЕ С БИСКВИТКИ

Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват от уебсайт на Интернет устройството на Потребителя. На своя уебсайт АЛД, както и други субекти, използват бисквитки, т.е. малки текстови файлове, инсталирани на компютър, телефон, таблет или друго устройство на Потребителя, разглеждащ уебсайта. Те могат да бъдат прочетени от нашата система,

както и от системи, принадлежащи на други субекти, чиито услуги използваме (например Google, Facebook). Нашият уебсайт разполага т.нар. Facebook slider, който Ви позволява да харесате фен страница на този сайт, докато използвате сайта. За да се случи това, обаче, ние трябва да използваме бисквитки, предоставени от Facebook.

Бисквитките изпълняват много функции на уебсайта, включително, между другото:

 1. влияние върху процесите и ефективността на Вашето използване на уебсайта – бисквитките се използват, за да осигурят ефективната работа  на уебсайта и за да Ви позволят да използвате функциите, налични на уебсайта, което е възможно, между другото, като запомните настройките между посещенията в уебсайта. Те позволяват ефективно да навигирате в уебсайта и отделните подстраници;
 2.  състояние на сесията – бисквитките често съхраняват информация за това как посетителите използват уебсайта, например кои подстраници най-често се визуализират. Бисквитките позволяват и да се идентифицират грешки, показани на някои подстраници. Поради това бисквитките, използвани за съхраняване на така нареченото “състояние на сесията”, помагат да се подобри обслужването и удобството при сърфиране в страниците и да се поддържа състоянието на сесията – ако клиент влезе от неговия панел, бисквитките позволяват поддържането на сесия. Това означава, че не е необходимо да въвеждате повторно данните си за вход и парола всеки път, когато отидете на друга подстраница, което Ви улеснява да използвате уебсайта по удобен начин;
 3. създаване на статистически данни – бисквитките се използват за анализ на това как потребителите използват уебсайта (колко от тях посещават уебсайта, колко дълго остават в него, кое съдържание е от най-голям интерес и т.н.). Това прави възможно постоянното подобряване на уебсайта и адаптирането му към предпочитанията на потребителите.

За да проследим дейността и за да създаваме статистически данни, ние използваме инструменти на Google като Google Analytics; в допълнение към отчетите за статистически данни за употреба, Google Analytics може също така да помогне за визуализиране на по-подходящо за потребителя съдържание в услугите на Google (например в търсачката на Google) и в мрежата, както и на някои от бисквитките, описани по-горе;

Важно е съдържанието на файловете с бисквитки да не позволява идентифициране на потребителя и бисквитките да не се използват за обработка или съхранение на личните Ви данни. Механизмът бисквитки не се използва за събиране на информация за потребителите.

За ваше удобство уебсайтът използва бисквитки и подобни технологии, за да се адаптира към нуждите на потребителите и за статистически цели, свързани с Интернет. Уведомяваме Ви, че имате възможност да конфигурирате уеб браузъра си по такъв начин, че напълно или частично да деактивирате съхранението на бисквитки на твърдия диск на вашия компютър. Ефектът от промяната може да доведе до загуба на възможността за използване на определени функционалности на уебсайтове.

По-долу ще намерите инструкции как да деактивирате бисквитките в зависимост от браузъра:

Google Chrome

Кликнете върху менюто (в горния десен ъгъл) в Настройки > Показване на разширените настройки. В секция Поверителност кликнете върху бутон Настройки на съдържанието.

Internet Explorer 6.0 i 7.0

В менюто на браузъра (в горния десен ъгъл) кликнете върху Инструменти > Интернет опции > Поверителност, сайтове. Използвайте плъзгача, за да зададете нивото и потвърдете с OK.

Mozilla Firefox

В менюто на браузъра кликнете върху Инструменти > Опции > Поверителност. Активирайте полето Firefox: „Ще използва потребителските настройки”. Бисквитките се активират, като поставите отметка в квадратчето Приемам бисквитки.

Opera
В менюто на браузъра кликнете върху Инструменти > Предпочитания > Разширени. Бисквитките се активират, като поставите отметка в квадратчето Бисквитки.


Safari
От падащото меню Safari изберете Предпочитания и кликнете върху иконата Безопасност. От нея изберете нивото на безопасност в областта “Приемане на файлове с бисквитки”.

 1.   ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Ако лични Ви данни се обработват с вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

За да оттеглите вашето съгласие, изпратете електронно писмо на следния адрес: rodo@engocontrols.com или кликнете върху линка, предоставен в края на всяко съобщение. Междувременно бихме искали да посочим, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

 1. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, но в някои случаи то е необходимо, за да можем да отговорим на вашите очаквания за използването на нашия формуляр за контакт, предоставен на нашия уебсайт.

 1.  АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

Уведомяваме Ви, че ние не вземаме автоматизирани решения, включително такива, основаващи се на профилиране.

 1. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Получателите на вашите лични данни са АЛД и представители на АЛД, упълномощени да обработват лични данни, включително по-специално, лицето, което предоставя хостинг услуги на електронната поща, т.е. . nazwa.pl sp. z o.o. Kraków 31- 870, Mieczysława Medweckiego 17, на АЛД.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ

Уведомяваме Ви, че вашите лични данни не се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство.

 1.  ПЕРИОД НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Периодът на задържане на личните Ви данни зависи от целта и правната основа на обработката:

 1. по отношение на обработката на вашите данни за цели, произтичащи от законните интереси, преследвани от АЛД, а именно директен маркетинг съгласно член 6, алинея 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните, вашите лични данни се обработват, докато не оспорите обработването им за целите на подобен маркетинг,
 2. ако данните Ви се обработват с цел предоставяне на електронни услуги съгласно член 6, алинея 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните, вашите данни се съхраняват от АЛД до ограничаване на всяка гаранция или гаранционен иск за минимален срок от 5 години, считано от началото на годината, следваща финансовата година, в която операциите, транзакциите и производствата са окончателно прекратени, платени, уредени или погасени по давност,
 3.  по отношение на обработката на вашите лични данни с цел изпращане на търговска информация – докато вашето съгласие за обработката на лични данни не бъде оттеглено.

10. ПРАВО НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Ако се установи, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Общия регламент за защита на данните, вие имате право да подадете жалба до надзорен орган.

 1. ПРАВА НА СУБЕКТИ, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ

Уведомяваме ви, че в съответствие с приложимото законодателство Вие имате право на достъп, коригиране и заличаване на вашите лични данни в случаите, посочени в разпоредбите на член 17 от Общия регламент за защита на данните. В случаите, посочени в член 18 от Общия регламент за защита на данните, вие имате право да ограничите обработката на вашите лични данни. В случаите, посочени в закона, вие също имате право да възразите срещу обработката на лични данни. В случаите, когато обработването се основава на съгласие или споразумение, вие също имате право да прехвърляте личните си данни.

 1. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Бихме искали да ви уверим, че вашите лични данни се обработват от АЛД в съответствие с приложимите законови разпоредби, включително по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита на данните). АЛД извършва текущ анализ на риска, за да оцени риска, присъщ на обработката, и е въвел подходящи мерки, като например, наред с другото, кодиране на уебсайта на АЛД и на всички връзки, за да се сведе до минимум този риск. Нашият уебсайт е кодиран с помощта на SSL сертификат, който служи за потвърждаване на собственика на уебсайта и за криптиране на комуникацията между уеб браузъра на потребителя и сървъра. Освен това АЛД е въвел мерки за осигуряване на адекватно ниво на сигурност, включително на поверителност. При оценката на рисковете за сигурността на данните АЛД отчита рисковете, свързани с обработката на лични данни, включително случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено оповестяване или неразрешен достъп до прехвърлените, съхраняваните или обработените по друг начин лични данни и е взел подходящи мерки за предотвратяване на последствията от тях.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. За въпроси, които не са регламентирани от настоящата Декларация за поверителност, се прилагат разпоредбите за защита на личните данни.

  ПИШЕТЕ НИ