Карта на комуникация - ENGO
ENGO logo

Видове връзки и комуникации
в ENGO CONTROLS

Стандарт
Wi-Fi
ZigBee

Нашите продукти се адаптират към нуждите на всяка сграда. В комбинация помежду си те образуват солидна и модерна система за управление на отоплението. Мобилното приложение ENGO Smart, което управлява системата безжично, е базирано на технологията Tuya. Температурните регулатори се делят на три основни групи:

ZIGBEE 3.0

Термостати, работещи по протокол ZigBee от трето поколение. Комуникацията се осъществява през интернет хъб, осигуряващ дистанционно управление чрез приложението ENGO Smart, ако хъбът е свързан към интернет мрежата.

Bramka internetowa ENGO EGATEZB EGATEZB Интернет хъб
Regulator temperatury ZigBee ENGO ONE EONE230W термостат

Wi-Fi 2,4GHz

Устройства, работещи в Wi-Fi мрежа (комуникация чрез рутер), осигуряващи дистанционен контрол, чрез приложението ENGO Smart

Regulator temperatury ENGO E10WiFi E10WiFi термостат
Regulator temperatury ENGO E901WiFi E901WiFi термостат

Стандарт

Жични устройства, свързани към клемна шина или към източник на топлина, без възможност за управление чрез приложението ENGO Smart.

Regulator temperatury ENGO ESIMPLE230B ESIMPLE230B термостат
Regulator temperatury ENGO EASY EASY230B термостат

За да улесним съпоставянето и правилното монтиране на устройствата, създадохме карта с примерни продукти и връзки и как те комуникират. Диаграмата показва какво с какво работи и как трябва да се извърши монтажа. Това е особено важно в случай на подово отопление, управлявано от клемна шина и термоелектрически задвижки.

Изберете метода за комуникация

Стандарт
Wi-Fi
ZigBee

Устройствата от серията Стандарт използват жична или безжична на 868MHz комуникация. Устройствата от тази серия не могат да бъдат свързвани с интернет, тоест не можем да ги управляваме през приложението.

Устройствата от тази серия се свързват с приложението ENGO Smart директно с Wi-Fi на 2,4 GHz . Отдалеченото управление се осъществява през облака Tuya, така че тези устройства не се нуждаят от интернет хъб, за да работят правилно. В домакинството е необходима стабилна интернет връзка с добър обхват на Wi-Fi сигнала, за да се гарантира правилната работа.
Комуникацията на контролерите с клемна шина / устройство може да бъде жична или безжична на 868 MHz.

Устройствата от серия ZigBee, комуникират с ENGO Smart приложението, чрез EGATEZB интернет хъб, който се свързва с интернет, посредством 2.4GHz Wi-Fi.

Тогава защо е нужен хъб?

При устройствата от серия ZigBee, правилата и взаимодействието между тях, се съхраняват в хъба EGATEZB (освен в облачен сървър), което повишава стабилността на системата.

Основните предимства на ZigBee системата са:

• надежност
• ниска електрическа консумация
• незабавен достъп
• възможност за увеличаване на обхвата използвайки репитери

Комуникацията на термостатите с клемна шина/устройство се извършва жично или безжично, чрез ZigBee мрежата.

Изберете метода за комуникация

Стандарт
Wi-Fi
ZigBee

Устройствата от серията Стандарт използват жична или безжична на 868MHz комуникация. Устройствата от тази серия не могат да бъдат свързвани с интернет, тоест не можем да ги управляваме през приложението.

Устройствата от тази серия се свързват с приложението ENGO Smart директно с Wi-Fi на 2,4 GHz . Отдалеченото управление се осъществява през облака Tuya, така че тези устройства не се нуждаят от интернет хъб, за да работят правилно. В домакинството е необходима стабилна интернет връзка с добър обхват на Wi-Fi сигнала, за да се гарантира правилната работа.
Комуникацията на контролерите с клемна шина / устройство може да бъде жична или безжична на 868 MHz.

Устройствата от серия ZigBee, комуникират с ENGO Smart приложението, чрез EGATEZB интернет хъб, който се свързва с интернет, посредством 2.4GHz Wi-Fi.

Тогава защо е нужен хъб?

При устройствата от серия ZigBee, правилата и взаимодействието между тях, се съхраняват в хъба EGATEZB (освен в облачен сървър), което повишава стабилността на системата.

Основните предимства на ZigBee системата са:

• надежност
• ниска електрическа консумация
• незабавен достъп
• възможност за увеличаване на обхвата използвайки репитери

Комуникацията на термостатите с клемна шина/устройство се извършва жично или безжично, чрез ZigBee мрежата.

    ПИШЕТЕ НИ